Yönetim

Ana Bilim Dalı Bşk.
Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü
Prof.Dr. ALİ ŞÜKRÜ ÇORUK